404 Page

Przepraszamy!

Strona o podanym adresie nie została odnaleziona.

Być może strona ta już nie istnieje lub popełniłeś błąd podczas wpisywania adresu - sprawdź więc, czy na pewno jest poprawny.

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Tarnowie w roku 2021 realizuje zadanie pod nazwą :

" Przedsięwzięcia związane z ochroną bioróżnorodności biologicznej - przywrócenie naturalnej populacji świnki, certy i bolenia w systemie rzeki Dunajec, Raby, Wisły, Uszwicy i Białej Tarnowskiej "


 Współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie 

Koszt kwalifikowany zadania - 130.390,00 zł

Kwota dotacji - 65.195,00 zł


900x135 

 

Filmy

NASZE FILMY Z ZAWODÓW, INSTRUKCJE ORAZ PREZENTACJE PRODUKTÓW.