Pliki do pobrania
 KSIĘGOWE DLA KÓŁ
pdf icon Protokół  Inwentaryzacji Kasy 
pdf icon Wzór uchwały zatwierdzającej preliminarz finansowy
pdf icon Wzór uchwały PZW
Plik Zestawienie ze znaków
pdf icon Zestawienie znaków - N.Sącz,Rzeszów,Kielce,Kraków,Tarnobrzeg
 exelll Raport finansowy
Karta ewidencyjna wędkarza
pdf icon Wniosek koła o dietę
pdf icon   Ewidencja przebiegu pojazdu
 word icon  Lista  wydanych legitymacji
word icon Lista  wydanych zezwoleń - Duplikaty
word icon Lista  wydanych zezwoleń - Uczestnik
word icon Lista wydanych zezwoleń - Złota z wieńcem, Honorowy
 ORGANIZACYJNE
pdf icon Regulamin Organizacyjny Koła Polskiego Związku Wędkarskiego 
  Karta ewidencyjna wędkarza
Karta ewidencyjna wędkarza
pdf icon Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie zakazu używania munduru wojskowego lub jego części
pdf icon Protokół na kartę wędkarską
 pdf icon Zaświadczenie o zdanym egzaminie na kartę wędkarską
 PRZYKŁADOWE DRUKI NA ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO WYBORCZE W KOŁACH
pdf icon Terminarz Walnych Zebrań Sprawozdawczo - Wyborczych w Kołach Okręgu PZW Tarnów za rok 2020r.
 word icon Protokół Komisji Skrutacyjnej dot.wyboru delegatów na zjazd okręgu
Protokół Komisji Wyborczej dot. wyboru delegatów na zjazd okręgu
word icon Protokół Komisji Skrutacyjnej dot. wyboru członków komisji rewzizyjnej koła
word icon Protokół Komisji Skrutacyjnej dot. wyboru członków sądu koleżeńskiego
 word icon  Informacje Pomocnicze
word icon Protokoł Komisji Skrutacyjnej dot .kandydatów do zarządu koła
word icon Protokół Komisji Mandatowej
word icon Protokół Komisji Wyborczej dot. propozycji do komisji rewizyjnej koła
word icon Protokół Komisji Wyborczej dot. propozycji do sądu koleżeńskiego koła
word icon Protokół Komisji Wyborczej dot. propozycji do zarządu koła
word icon Protokół Komisji Wyborczej dot. zgłoszenia kandydata na Prezesa koła
word icon Protokół Komisji Skrutacyjnej dot. wyboru Prezesa koła
word icon Porządek Walnego Zebrania