Zarybienie Świnką , Certą i Boleniem narybek jesienny 13-15.10.2021
Zarybienie Świnką , Certa i Boleniem narybkiem jesiennym 
 
Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Tarnowie , informuje o terminie zarbiania rzek będących w uzytkowaniu PZW Tarnów. Planowane zarybienia
 
Planowane na dzień 13.10.2021r.
13.10.2021r. - Świnka narybek jesienny Rzeka Uszwica Obwód Rybacki nr 1 w ilości około 4000 szt
13.10.2021r. - Świnka narybek jesienny Rzeka Raba Obwód Rybacki nr 5 w ilości około 20000 szt
13.10.2021r. - Certa narybek jesienny Rzeka Raba Obwód Rybacki nr 5 w ilości około 2000 szt
13.10.2021r. - Świnka narybek jesienny Rzeka Wisła Obwód Rybacki nr 4 w ilości około 10000 szt
13.10.2021r. - Boleń narybek jesienny Rzeka Wisła Obwód Rybacki nr 4 w ilości około 4500 szt
13.10.2021r. - Świnka narybek jesienny Rzeka Wisła Obwód Rybacki nr 5 w ilości około 10000 szt
13.10.2021r. - Boleń narybek jesienny Rzeka Wisła Obwód Rybacki nr 5 w ilości około 14500 szt
 
Planowane na dzień 14.10.2021r.
14.10.2021r. - Świnka narybek jesienny Rzeka Biała Tarnowska Obwód Rybacki nr 2 w ilości około 20000 szt
14.10.2021r. - Certa narybek jesienny Rzeka Biała Tarnowska Obwód Rybacki nr 2 w ilości około 4500 szt
14.10.2021r. - Boleń narybek jesienny Rzeka Dunajec Obwód Rybacki nr 6 w ilości około 13000 szt + 2000 szt uzupełnienie
14.10.2021r. - Boleń narybek jesienny Rzeka Dunajec Obwód Rybacki nr 7 w ilości około 2000 szt
14.10.2021r. - Świnka narybek jesienny Rzeka Dunajec Obwód Rybacki nr 7 w ilości około 30000 szt
 
Planowane na dzień 15.10.2021r.
15.10.2021r. - Boleń narybek jesienny Rzeka Dunajec Obwód Rybacki nr 8 w ilości około 5000 szt
15.10.2021r. - Świnka narybek jesienny Rzeka Dunajec Obwód Rybacki nr 8 w ilości około 30000 szt
15.10.2021r. - Certa narybek jesienny Rzeka Dunajec Obwód Rybacki nr 8 w ilości około 6500 szt
15.10.2021r. - Boleń narybek jesienny Rzeka Dunajec Obwód Rybacki nr 9 w ilości około 9000 szt
15.10.2021r. - Świnka narybek jesienny Rzeka Dunajec Obwód Rybacki nr 9 w ilości około 21000 szt
15.10.2021r. - Certa narybek jesienny Rzeka Dunajec Obwód Rybacki nr 9 w ilości około 17000 szt
 
 
Świnka - 145 000 szt
Certa - 30 000 szt
Boleń - 50 000 szt
Chętnych do zarybienia prosimy o kontakt w biurze ZO PZW Tarnów
                                                                                                                                                                                                             tel 14 621 3392