Dziedzic Marek

Z-ca Przewodniczącego OSK

Kilka słów o mnie ....