Trzydniaki

Zbiornik pożwirowy

Akwen usytuowany w pobliżu zbiornika Niwka oraz Dwudniaki.
Powierzchnia lustra wody wynosi  ok. 15 ha.
Średnia  głębokość wyrobiska to 3 metry.  
Brzegi stawu słabo porośnięte roślinnością z pojedynczymi drzewami i krzewami, łagodnie schodzące do wody.
Ichtiofaunę tego akwenu stanowią następujące gatunki ryb: karp, karaś, leszcz, lin, amur, szczupak, sandacz, pstrąg tęczowy i sum.

POBIERZ REGULAMIN ŁOWISKA ZŁÓW I WYPUŚĆ
POBIERZ MAPĘ ŁOWISKA