MISTRZOSTWA OKRĘGU w dyscyplinie Spinningowej TEAM z ŁODZI. Drużyny 2-osobowe

 

Termin: 27-28.05.2023r.
Organizator: OKS Tarnów
Łowisko: Zbiornik Niwka

Okręgowy Kapitanat Sportowy informuje, że w dniach 27-28.05.2023r.  na zbiorniku Niwka , rozegrane zostaną Zawody 2 tury  Mistrzostwo Okręgu PZW Tarnów   Teamów Spinningowych. W zawodach udział biorą teamy w składzie 2 seniorów z własną łodzią zgodnie z obowiązującymi przepisami . 

 

Zgłoszenia teamów do zawodów przyjmowane będą wyłącznie w formie elektronicznej na maila okstarnow@op.pl  w nieprzekraczalnym terminie – do dnia 14.05.2023r. 

opłata startowa zawody wędkarskie MO Spinning Team  – kwota 200 zł - płatność w komunikacie nr 2 po uzyskaniu minimalnej liczby teamów . 

 

Zgłoszenie Teamu do zawodów jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na umieszczenie nazwisk zawodników w publikowanych w mediach relacjach z zawodów.

Teamy muszą dysponować własnymi łodziami (zgodnie z zapisami regulaminu zawodów, zawartego  w Zasadach Organizacji Sportu Wędkarskiego ) i obowiązkowo wyposażonych w sprzęt ratunkowy

 Zawody Rozegrane zostaną przy zgłoszeniu minimum 5 drużyn .

Biuro zawodów mieścić się będzie przy sleepowaniu łodzi od strony solarów  - zbiórka do godz. 6:00.

Zbiórka do godz. 6:00 – slipowanie łodzi przed odprawą zawodników.

 


Program zawodów 2 dniowy :

do godz. 6:00  przyjmowane będą zgłoszenia

UWAGA!!! KAŻDY ZAWODNIK POTWIERDZA SWOJE UCZESTNICTWO W SEKRETARIACIE ZAWODÓW WŁASNORĘCZNYM PODPISEM OKAZUJĄC LEGITYMACJĘ CZŁONKOWSKĄ.

  6:00 - zbiórka

  6:10 – odprawa, wydawanie kart startowych

  7:00 - 1 sygnał - rozpoczęcie zawodów

13:00 - 2 sygnał - koniec zawodów

13:30 - koniec przyjmowania kart startowych

13:30 – 14:00 – obliczanie wyników, posiłek,  po drugiej turze oficjalne zakończenie.

WAŻNE INFORMACJE REGULAMINOWE:

- pomiar złowionych ryb odbywać się będzie na ponumerowanych miarach przypisanych do każdego teamu,

- weryfikacja ryb wpisanych do karty startowej odbywać się będzie na podstawie zdjęcia ryby ułożonej na rozciągniętej miarce – zdjęcie wykonują sami zawodnicy, stąd konieczność posiadania przez zawodników aparatu fotograficznego lub telefonu z aparatem,

- po wykonaniu zdjęcia, rybę należy wpisać do karty startowej,

- ryby przedstawione na  nieczytelnych zdjęciach i z niewidoczną skalą pomiarową nie będą klasyfikowane,

- ze względu na ograniczoną ilość obsługi sędziowskiej, sędziowie sprawować będą jedynie funkcję obserwatorów i rozjemców w sprawach spornych

 

Lista zgłoszeń: