Składki Okręgowe 2022
Tabela Członkowskich składek na ochronę i zagospodarowanie Okręgu PZW Tarnów na rok 2022
Rodzaj składki rocznej Cena zł DOSTĘPNE WODY
Załącznik
NORMALNA ULGOWA UCZESTNIK
1 Składka Członkowska na ochronę i zagospodarowanie wód Niepełna roczna N    140,00 zł 90,00 zł 20,00 zł RZEKI  -1
 270,00 zł 220,00 zł 150,00 zł STAWY - 2
 240,00 zł  140,00 zł  70,00 zł STAWY KÓŁ   -3
 2     Składka Uzupełniająca U Do Składki Członkowskiej Niepełnej (normalnej, ulgowej, uczestnika) w Okręgu PZW Tarnów  
a) Składka Uzupełniająca U 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 1
b) 150,00 zł 150,00 zł 150,00 zł 2
c) 120,00 zł 70,00 zł 70,00 zł 3
d) 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 4
e) 50,00 zł 50,00 zł zwolniony 5
3 Składka Członkowska na ochronę i zagospodarowanie wód 1-dniowa na wszystkie wody 30,00 zł Dla członków PZW 1,2,3*,4
4 1-dniowa na wszystkie wody + środki pływające  35,00 zł Dla członków PZW  1,2,3*,4,5
5 3-dniowa na wszystkie wody   75,00 zł Dla członków PZW  1,2,3*,4
6 3-dniowa na wszystkie wody + środki pływające   80,00 zł Dla członków PZW  1,2,3*,4,5
7 7-dniowa na wszystkie wody  120,00 zł Dla członków PZW  1,2,3*,4
8 7-dniowa na wszystkie wody + środki pływające   130,00 zł Dla członków PZW  1,2,3*,4,5

 

Pobierz tabelę składek członkowskich na ochronę i zagospodarowanie wód Okręgu PZW Tarnów  na 2022 rok

Szczegółowe wyjaśnienia dot. ulg i zwolnień w opłacie składek oraz o sposobie ich uiszczenia:

 

1. Honorowi członkowie PZW oraz odznaczeni złotą z wieńcami odznaką PZW są zwolnieni ze składek członkowskich niepełnych  załacznik nr 1 na zagospodarowanie i ochronę wód. Obowiązuje wpis do legitymacji członkowskiej na podstawie legitymacji odznaki PZW. 
2. Członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW płacą ulgową składkę członkowską pełną (na potrzeby finansowania zadań organizacyjnych i sportu wędkarskiego oraz na potrzeby zagospodarowania i ochrony wód). 
3. Składki okresowe nie są objęte ulgami.
4. Nie ma ulg przy składce uzupełniającej, płacą  wszyscy którzy chcą korzystać z wód załącznik nr 2 
5. Wykupienie składki uzupełniającej na środki pływające jest możliwe tylko po wykupieniu załącznika nr 2 stawy (Trzydniaki, Trzydniaki S1, Narożniki,Dębina Zakrzowska, Kłaj + Starorzecze Rz. Raby, Kantoria, Komorów , Bobrowniki Wielkie  i Niwka)  
 
Załącznik 1 wykaz wód: 
Wszystkie rzeki, potoki i zb. Czchów, Zb. Skrzyszów i Olszyny
 
Załącznik 2 wykaz wód:  
stawy pożwirowe (Niwka, Trzydniaki, Trzydniaki S1, Narożniki,  Dębina Zakrzowska , Kantoria, Komorów, Bobrowniki Wielkie, Kłaj + Starorzecze rzeki Raby północna część względem autostrady )
 
Załącznik 3 wykaz wód: 
Stawy pod opieką Koła, *opłaty okresowe możliwość wykupienia tylko w Kole, który opiekuje się daną wodą.
 
Załącznik 4 wykaz wód: 
Trzydniaki S2 złów i wypuść. Można wykupić tylko z załącznikiem nr 2
 
Załącznik 5 Środki pływające:
Obowiązuje na zbiornikach pożwirowych:  Komorów, Niwka, Narożniki, Bobrowniki Wielkie ,pozostałe zbiorniki pożwirowe całkowity zakaz używania środków pływających. 

Opłata nie dotyczy Członka Uczestnika. Może wędkować ze środków pływających tylko pod opieka osoby posiadającej w/w składkę.