O nas

Polski Związek Wędkarski zrzesza 630 tys. członków, reprezentujących wszystkie środowiska i grupy społeczne. Jest kontynuatorem ponad 135-letniej historii i tradycji zorganizowanego wędkarstwa polskiego.

Struktury organizacyjne PZW tworzą koła (2500) i okręgi (44) jako jednostki terenowe.

Związek opiera działalność na pracy społecznej członków.

Celem Związku jest organizowanie wędkarstwa, rekreacji, sportu wędkarskiego, użytkowanie wód, działania na rzecz ochrony przyrody i kształtowania etyki wędkarskiej.

Składki członkowskie 2022
LpTreśćKwota
1 Składka członkowska 100,00 zł
2 Składka członkowska ulgowa 50%
1) młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat,
2) czlonkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW
3) mężczyźni od 65 roku życia, pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat
4) kobiety od 60 roku życia, pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat
 50,00 zł
3 Składka członkowska ulgowa 75%
1) członkowie uczestnicy do lat 16
2) członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami
 25,00 zł
4 Wpisowe:
1) członka zwyczajnego PZW
2) członka uczestnika PZW
 
25,00 zł
0-25,00 zł
5 Legitymacja członkowska  5,00 zł

UWAGA:

1) Zwalnia się członków uczestników z opłat za legitymacje członkowską.
2) Przyznanie ulgi ze względu na wiek, łącznie z obowiązującym stażem PZW, obowiązuje od 01.01.2018 na podstawie karty ewidencyjnej członka PZW. 

3) Ustalenie wysokości wpisowego dla członka uczestnika PZW należy do Zarządu Okręgu (w granicach określonych niniejszą uchwałą).

 

Uchwała 361/IX/2021 ZG PZW z dnia 18 września 2021r.

Składki okręgowe 2022
Tabela Członkowskich składek na ochronę i zagospodarowanie Okręgu PZW Tarnów na rok 2022
Rodzaj składki rocznej Cena zł DOSTĘPNE WODY
Załącznik
NORMALNA ULGOWA UCZESTNIK
1 Składka Członkowska na ochronę i zagospodarowanie wód Niepełna roczna N    140,00 zł 90,00 zł 20,00 zł RZEKI  -1
 270,00 zł 220,00 zł 150,00 zł STAWY - 2
 240,00 zł  140,00 zł  70,00 zł STAWY KÓŁ   -3
 2     Składka Uzupełniająca U Do Składki Członkowskiej Niepełnej (normalnej, ulgowej, uczestnika) w Okręgu PZW Tarnów  
a) Składka Uzupełniająca U 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 1
b) 150,00 zł 150,00 zł 150,00 zł 2
c) 120,00 zł 70,00 zł 70,00 zł 3
d) 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 4
e) 50,00 zł 50,00 zł zwolniony 5
3 Składka Członkowska na ochronę i zagospodarowanie wód 1-dniowa na wszystkie wody 30,00 zł Dla członków PZW 1,2,3*,4
4 1-dniowa na wszystkie wody + środki pływające  35,00 zł Dla członków PZW  1,2,3*,4,5
5 3-dniowa na wszystkie wody   75,00 zł Dla członków PZW  1,2,3*,4
6 3-dniowa na wszystkie wody + środki pływające   80,00 zł Dla członków PZW  1,2,3*,4,5
7 7-dniowa na wszystkie wody  120,00 zł Dla członków PZW  1,2,3*,4
8 7-dniowa na wszystkie wody + środki pływające   130,00 zł Dla członków PZW  1,2,3*,4,5

 

Pobierz tabelę składek członkowskich na ochronę i zagospodarowanie wód Okręgu PZW Tarnów  na 2022 rok

Szczegółowe wyjaśnienia dot. ulg i zwolnień w opłacie składek oraz o sposobie ich uiszczenia:

 

1. Honorowi członkowie PZW oraz odznaczeni złotą z wieńcami odznaką PZW są zwolnieni ze składek członkowskich niepełnych  załacznik nr 1 na zagospodarowanie i ochronę wód. Obowiązuje wpis do legitymacji członkowskiej na podstawie legitymacji odznaki PZW. 
2. Członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW płacą ulgową składkę członkowską pełną (na potrzeby finansowania zadań organizacyjnych i sportu wędkarskiego oraz na potrzeby zagospodarowania i ochrony wód). 
3. Składki okresowe nie są objęte ulgami.
4. Nie ma ulg przy składce uzupełniającej, płacą  wszyscy którzy chcą korzystać z wód załącznik nr 2 
5. Wykupienie składki uzupełniającej na środki pływające jest możliwe tylko po wykupieniu załącznika nr 2 stawy (Trzydniaki, Trzydniaki S1, Narożniki,Dębina Zakrzowska, Kłaj + Starorzecze Rz. Raby, Kantoria, Komorów , Bobrowniki Wielkie  i Niwka)  
 
Załącznik 1 wykaz wód: 
Wszystkie rzeki, potoki i zb. Czchów, Zb. Skrzyszów i Olszyny
 
Załącznik 2 wykaz wód:  
stawy pożwirowe (Niwka, Trzydniaki, Trzydniaki S1, Narożniki,  Dębina Zakrzowska , Kantoria, Komorów, Bobrowniki Wielkie, Kłaj + Starorzecze rzeki Raby północna część względem autostrady )
 
Załącznik 3 wykaz wód: 
Stawy pod opieką Koła, *opłaty okresowe możliwość wykupienia tylko w Kole, który opiekuje się daną wodą.
 
Załącznik 4 wykaz wód: 
Trzydniaki S2 złów i wypuść. Można wykupić tylko z załącznikiem nr 2
 
Załącznik 5 Środki pływające:
Obowiązuje na zbiornikach pożwirowych:  Komorów, Niwka, Narożniki, Bobrowniki Wielkie ,pozostałe zbiorniki pożwirowe całkowity zakaz używania środków pływających. 

Opłata nie dotyczy Członka Uczestnika. Może wędkować ze środków pływających tylko pod opieka osoby posiadającej w/w składkę.

Opłaty
OPŁATY DLA OSÓB NIEZRZESZONYCH I CUDZOZIEMCÓW 
1 Opłata całoroczna na wszystkie wody nizinne i górskie 750,00 zł Dla osób niezrzeszonych i cudzoziemców
2 Opłata całoroczna na wszystkie wody nizinne i górskie + środki pływające 800,00 zł
3 Opłata całoroczna na wszystkie wody nizinne i górskie bez załącznika nr 3 600,00 zł
4 Opłata 1-dniowa na wszystkie wody 50,00 zł
5 Opłata 1-dniowa na wszystkie wody + środki pływające 55,00 zł
6 Opłata 3-dniowa na wszystkie wody 125,00 zł
7 Opłata 3-dniowa na wszystkie wody + środki pływające 135,00 zł
8 Opłata 7-dniowa na wszystkie wody 200,00 zł
9 Opłata 7-dniowa na wszystkie wody + środki pływające 255,00 zł
10 Egzamin na kartę wędkarską 20,00 zł Zwolnienia w opłacie należą do decyzji Zarządów Kół
Zgodnie z uchwałą ZG PZW nr 159/IX/2019 z dnia 20 września 2019 r w sprawie ustanowienia składki członkowskiej na 2022 r informujemy iż składki członkowskie i opłaty od osób niezrzeszonych nie podlegają zwrotowi . 
Składki Informacje

Podstawowe warunki dokonywania połowu ryb na zbiornikach i stawach na rok 2022 Okręgu PZW Tarnów 

Podstawowe warunki dokonywania połowu ryb na rzekach i zbiornikach wodnych na rok 2022 Okręgu PZW Tarnów 

Podstawowe warunki dokonywania połowu ryb na zbiorniku S2 Trzydniaki - złów i wypuść na rok 2022 Okręgu PZW Tarnów

Zezwolenie na amatorski połów ryb wędką z wykorzystaniem środków pływających łodzi lub pontonu oraz łódki elektrycznej zdalnie sterowanej  w 2022 r Okręgu PZW Tarnów

Zezwolenie okresowe na rok 2022 Okręgu PZw Tarnów


Składka Członkowska na ochronę i zagospodarowanie wód Pełna: P - Dla członków PZW, którym nie przysługują żadne zniżki.

Składka Członkowska na ochronę i zagospodarowanie wód Pełna Ulgowa: Dla członków PZW odznaczonych srebrną i złotą odznaką PZW studentów i młodzieży uczącej się w wieku od 16 do 24 lat, członków PZW mężczyzn powyżej 65-go życia z 10 letnim stażem w PZW a kobiet powyżej 60-go roku życia z 10 letnim stażem w PZW oraz dla członków PZW, których współmałżonek uiścił składki za wędkowanie.

Składka Członkowska na ochronę i zagospodarowanie wód Pełna Uczestnik: Dla młodzieży do lat 16-tu z zastrzeżeniem, że osoba poniżej 14-tego roku życia może wędkować jedynie pod opieką osoby pełnoletniej posiadającej kartę wędkarską. Młodzieży do lat 16-tu zabrania się wędkowania w porze nocnej bez opieki osoby pełnoletniej.

Składka Członkowska na ochronę i zagospodarowanie wód Niepełna (normalna),: Dla członków PZW, którym nie przysługują żadne zniżki i rezygnują z niektórych wód lub metod wędkowania.

Składka Członkowska na ochronę i zagospodarowanie wód Niepełna (ulgowa) Dla członków PZW odznaczonych srebrną i złotą odznaką PZW, studentów i młodzieży uczącej się w wieku od 16 do 24 lat, członków PZW mężczyzn powyżej 65-go życia z 10 letnim stażem w PZW a kobiet powyżej 60-go roku życia z 10 letnim stażem w PZW oraz dla członków PZW, których współmałżonek uiścił składki za wędkowanie i rezygnują z niektórych wód lub metod wędkowania.

Składka Członkowska na ochronę i zagospodarowanie wód Niepełna (uczestnika) - dla młodzieży do lat 16-tu zastrzeżeniem, że osoba poniżej 14-tego roku życia może wędkować jedynie pod opieką osoby pełnoletniej posiadającej kartę wędkarską. Młodzieży do lat 16-tu zabrania się wędkowania w porze nocnej bez opieki osoby pełnoletniej i rezygnują z niektórych wód lub metod wędkowania.

Składki Uzupełniające U Do Składki Członkowskiej Niepełnej (normalnej, ulgowej, uczestnika) w Okręgu PZW Tarnów dla Członków, którzy zamierzają skorzystać z większej ilości wód z niektórych wód lub metod wędkowania.

       

Szczegółowe wyjaśnienia dot. ulg i zwolnień w opłacie składek oraz o sposobie ich uiszczenia:

  1. Honorowi członkowie PZW oraz odznaczeni złotą z wieńcami odznaką PZW są zwolnieni ze składek członkowskich niepełnych na zagospodarowanie i ochronę wód. Obowiązuje wpis do legitymacji członkowskiej na podstawie legitymacji odznaki PZW.
  2. Członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW płacą ulgową składkę członkowską pełną (na potrzeby finansowania zadań organizacyjnych i sportu wędkarskiego oraz na potrzeby zagospodarowania i ochrony wód).
  3. Składki okresowe nie są objęte ulgami.
  4. Nie ma ulg przy składce uzupełniającej, płacą wszyscy którzy chcą korzystać z wód załącznik nr 2
  5. Wykupienie składki uzupełniającej na środki pływające jest możliwe tylko po wykupieniu załącznika nr 2 stawy (Trzydniaki, Trzydniaki S1, Narożniki, Dębina Zakrzowska, Kłaj + Starorzecze Rz. Raby, Kantoria, Komorów i Niwka)

Załącznik 1 wykaz wód:

Wszystkie rzeki, potoki i zb. Czchów, Zb. Skrzyszów  i Olszyny

Załącznik 2 wykaz wód:

stawy pożwirowe (Niwka, Trzydniaki, Trzydniaki S1, Narożniki, Dębina Zakrzowska, Kantoria, Komorów, Bobrowniki Wielkie , Kłaj + Starorzecze rzeki Raby północna część względem autostrady )

Załącznik 3 wykaz wód:

Stawy pod opieką Koła, *opłaty okresowe możliwość wykupienia tylko w Kole, który opiekuje się daną wodą.

Załącznik 4 wykaz wód:

Trzydniaki S2 złów i wypuść. Można wykupić tylko z załącznikiem nr 2

Załącznik 5 Środki pływające:

Obowiązuje na zbiornikach pożwirowych: Komorów, Niwka, Narożniki, Bobrowniki Wielkie, pozostałe zbiorniki pożwirowe całkowity zakaz używania środków pływających.

Opłata nie dotyczy Członka Uczestnika. Może wędkować ze środków pływających tylko pod opieka osoby posiadającej w/w składkę.