SSR
LP   Dokumenty dla osoby ubiegającej się na Strażnika Społecznej Straży Rybackiej   PLIK
1.  Regulamin Społecznej Straży Rybackiej SSR  pdf icon 
2. Ustawa o Rybactwie Śródlądowym  pdf icon
3. Kwestionariusz osobowy na Strażnika Społecznej Straży Rybackiej SSR  pdf icon

 

LP  Dokumenty do wypełnienia przez Społecznego Strażnika SSR podczas ujawnionego wykroczenia - komplet dokumentów do wypełnienia    PLIK
1. Zawiadomienie i opis wykroczenia - do dostarczenia na następny dzień po ujawnieniu wykroczenia do Komendanta Powiatowego SSR  pdf icon 
2. Oświadczenie o adresie zamieszkania osoby podejrzanej o popełnienie wykroczenia - do dostarczenia na następny dzień po ujawnieniu wykroczenia do Komendanta Powiatowego SSR  pdf icon
3. Sprawozdanie / Notatka z przeprowadzonej kontroli  pdf icon
LP  Dokumenty do wypełnienia przez Komendanta Grupy Terenowej Społecznej Straży Rybackiej   PLIK
1. Sprawodanie kwartalne - do dostarczenia do Biura ZO do 5 dnia roboczego po każdym kwartale wraz z Sprawodaniem / Notatkami z przeprowadzonej kontroli przez Strażników Społecznej Straży Rybackiej .  pdf icon 

Kontakt : 

ssrtarnow@op.pl