Uchwały 2022-2025

Uchwały ZO na kadencję 2022-2025

pdf icon

Uchwała 1/2022 ZO PZW Tarnów

z dnia 24.02.2022 r

w sprawie ukonstytuowania się składu Zarządu Okręgu

PZW w Tarnowie oraz powołania Rzecznika dyscyplinarnego Okręgu

 

 Uchwała 2/2022 ZO PZW Tarnów 

z dnia 24.02.2022 r

UCHWAŁA NIEJAWNA

(z uwagi na ochronę danych osobowych uchwała wyłączona z publikacji)

 

 Uchwała 3/2022 ZO PZW Tarnów

z dnia 24.02.2022 r

UCHWAŁA NIEJAWNA

(z uwagi na ochronę danych osobowych uchwała wyłączona z publikacji)

 

 pdf icon

 Uchwała 4/2022 ZO PZW Tarnów 

z dnia 24.02.2022 r

w sprawie ustalenia zasad rozdziału limitu odznak w okręgu

pdf icon   

Uchwała 5/2022 ZO PZW Tarnów

z dnia 25.05.2022 r

w sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium

   

Uchwała 6/2022 ZO PZW Tarnów

z dnia 25.05.2022 r

UCHWAŁA NIEJAWNA

(z uwagi na ochronę danych osobowych uchwała wyłączona z publikacji)

 pdf icon  

Uchwała 7/2022 ZO PZW Tarnów

z dnia 25.05.2022 r

w sprawie przesunięcia środków finansowych zapisanych w Preliminarzu na 2022 rok.

 pdf icon  

Uchwała 8/2022 ZO PZW Tarnów

z dnia 25.05.2022 r

w sprawie wysokości świadczeń dla sędziów wędkarskich.

   

Uchwała 9/2022 ZO PZW Tarnów

z dnia 25.05.2022 r

UCHWAŁA NIEJAWNA

(z uwagi na ochronę danych osobowych uchwała wyłączona z publikacji)

 pdf icon  

Uchwała 10/2022 ZO PZW Tarnów

z dnia 25.05.2022 r

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

pdf icon   

Uchwała 11/2022 ZO PZW Tarnów

z dnia 29.09.2022 r

w sprawie uchwalenia uchwał Prezydium 

   

Uchwała 12/2022 ZO PZW Tarnów

z dnia 29.09.2022 r

UCHWAŁA NIEJAWNA

(z uwagi na ochronę danych osobowych uchwała wyłączona z publikacji)

pdf icon   

Uchwała 13/2022 ZO PZW Tarnów

z dnia 29.09.2022 r

w sprawie ustalenia Składki Okręgowej na ochronę i zagospodarowanie wód obejmująca stawy Kół PZW Okręgu Tarnowskiego.

   

Uchwała 14/2022 ZO PZW Tarnów

z dnia 29.09.2022 r

UCHWAŁA NIEJAWNA

(z uwagi na ochronę danych osobowych uchwała wyłączona z publikacji)

 pdf icon  

Uchwała 15/2022 ZO PZW Tarnów

z dnia 29.09.2022 r

w sprawie terminarza walnych sprawozdawczych zebrań w Kołach 

pdf icon   

Uchwała 16/2022 ZO PZW Tarnów

z dnia 29.09.2022 r

w sprawie ustalenia wysokości opłaty wpisowego od Członka Uczestnika.

   

Uchwała 17/2022 ZO PZW Tarnów

z dnia 29.09.2022 r

UCHWAŁA NIEJAWNA

(z uwagi na ochronę danych osobowych uchwała wyłączona z publikacji)

 pdf icon  

Uchwała 18/2022 ZO PZW Tarnów

z dnia 29.09.2022 r

w sprawie opłat za egzamin na Kartę Wędkarską 

pdf icon   

Uchwała 19/2022 ZO PZW Tarnów

z dnia 29.09.2022 r

w sprawie uchwalenia Regulaminu OKS

pdf icon   

Uchwała 20/2022 ZO PZW Tarnów

z dnia 29.09.2022 r

w sprawie uchwalenia Składu OKS

pdf icon   

Uchwała 21/2022 ZO PZW Tarnów

z dnia 29.09.2022 r

w sprawie zatwierdzenia umowy na dostarczanie energii elektrycznej

 pdf icon  

Uchwała 22/2022 ZO PZW Tarnów

z dnia 26.10.2022 r

w sprawie zatwierdzenia tabeli opłat na rok 2023

pdf icon   

Uchwała 23/2022 ZO PZW Tarnów

z dnia 26.10.2022 r

w sprawie zatwierdzenia regulaminów na rok 2023 

 pdf icon  

Uchwała 24/2022 ZO PZW Tarnów

z dnia 26.10.2022 r

w sprawie rozprowadzania znaków wartościowych PZW

   

Uchwała 25/2022 ZO PZW Tarnów

z dnia 26.10.2022 r

UCHWAŁA NIEJAWNA

(z uwagi na ochronę danych osobowych uchwała wyłączona z publikacji)

   

Uchwała 26/2022 ZO PZW Tarnów

z dnia 26.10.2022 r

UCHWAŁA NIEJAWNA

(z uwagi na ochronę danych osobowych uchwała wyłączona z publikacji)

   

Uchwała 27/2022 ZO PZW Tarnów

z dnia 29.11.2022 r

UCHWAŁA NIEJAWNA

(z uwagi na ochronę danych osobowych uchwała wyłączona z publikacji)

   

Uchwała 28/2022 ZO PZW Tarnów

z dnia 29.11.2022 r

UCHWAŁA NIEJAWNA

(z uwagi na ochronę danych osobowych uchwała wyłączona z publikacji)

 pdf icon  

Uchwała 29/2022 ZO PZW Tarnów

z dnia 29.11.2022 r

w sprawie zatwierdzenia terminarza zawodów Okręgowych na rok 2023 

   

Uchwała 30/2022 ZO PZW Tarnów

z dnia 29.11.2022 r

UCHWAŁA NIEJAWNA

(z uwagi na ochronę danych osobowych uchwała wyłączona z publikacji)

pdf icon

Uchwała 31/2023 ZO PZW Tarnów

z dnia 21.02.2023 r

w sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Tarnowie 

 

Uchwała 32/2023 ZO PZW Tarnów

z dnia 21.02.2023 r

UCHWAŁA NIEJAWNA

(z uwagi na ochronę danych osobowych uchwała wyłączona z publikacji)

pdf icon   

Uchwała 33/2023 ZO PZW Tarnów

z dnia 21.02.2023 r

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Okręgu PZW w Tarnowie za rok obrotowy 2022

 pdf icon  

Uchwała 34/2023 ZO PZW Tarnów

z dnia 21.02.2023 r

w sprawie podziału zysku za rok 2022 

   

Uchwała 35/2023 ZO PZW Tarnów

z dnia 21.02.2023 r

UCHWAŁA NIEJAWNA

(z uwagi na ochronę danych osobowych uchwała wyłączona z publikacji)

pdf icon   

Uchwała 36/2023 ZO PZW Tarnów

z dnia 21.02.2023 r

w sprawie doprowadzenia treści księgi wieczystej o numerze TR1T/00000242/4 do zgodności z rzeczywistym stanem faktycznymi prawnym.

pdf icon 

Uchwała 37/2023 ZO PZW Tarnów

z dnia 21.02.2023 r

w sprawie doprowadzenia treści księgi wieczystej o numerze TR1T/00000241/7 do zgodności z rzeczywistym stanem faktycznymi prawnym.

 

pdf icon

Uchwała 38/2023 ZO PZW Tarnów

z dnia 21.02.2023 r

w sprawie zmniejszenia gospodarczego wymiru ochronnego karpia 

 

Uchwała 39/2023 ZO PZW Tarnów

z dnia 21.02.2023 r

UCHWAŁA NIEJAWNA

(z uwagi na ochronę danych osobowych uchwała wyłączona z publikacji)

pdf icon 

Uchwała 40/2023 ZO PZW Tarnów

z dnia 21.02.2023 r

w sprawie uchylenia uchwały 53/2018 z dnia 21.11.2018 roku, w sprawie ustalenia zasad postępowania wobec wędkarzy rażąco naruszających regulamin połowu ryb na zbiornikach wodnych.

pdf icon   

Uchwała 41/2023 ZO PZW Tarnów

z dnia 21.02.2023 r

w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne korzystanie z wód Okręgu PZW w Tarnowie WTZ z Proszówek 

pdf icon

Uchwała 42/2023 ZO PZW Tarnów

z dnia 21.02.2023 r

w sprawie wyrażenia zgody na organizację zawodów jubileuszowych Koła PZW Nr 8 Bochnia Miasto.

 

Uchwała 43/2023 ZO PZW Tarnów

z dnia 21.02.2023 r

UCHWAŁA NIEJAWNA

(z uwagi na ochronę danych osobowych uchwała wyłączona z publikacji)

 pdf icon

Uchwała 44/2023 ZO PZW Tarnów

z dnia 28.06.2023 r

w sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium.

 

Uchwała 45/2023 ZO PZW Tarnów

z dnia 28.06.2023 r

UCHWAŁA NIEJAWNA

(z uwagi na ochronę danych osobowych uchwała wyłączona z publikacji)

 

Uchwała 46/2023 ZO PZW Tarnów

z dnia 28.06.2023 r

UCHWAŁA NIEJAWNA

(z uwagi na ochronę danych osobowych uchwała wyłączona z publikacji)

 pdf icon

Uchwała 47/2023 ZO PZW Tarnów

z dnia 28.06.2023 r

w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Okręgowego Zjazdu Delegatów.

pdf icon 

Uchwała 48/2023 ZO PZW Tarnów

z dnia 12.09.2023 r

w sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium.

 pdf icon

Uchwała 49/2023 ZO PZW Tarnów

z dnia 12.09.2023 r

w sprawie odwołania uchwały nr 47/2023 Zarządu Okręgu PZW w Tarnowie.

 

Uchwała 50/2023 ZO PZW Tarnów

z dnia 12.09.2023 r

UCHWAŁA NIEJAWNA

(z uwagi na ochronę danych osobowych uchwała wyłączona z publikacji)

pdf icon 

Uchwała 51/2023 ZO PZW Tarnów

z dnia 12.09.2023 r

w sprawie wyrażenia zgody na wejście na teren działki 445/1, 446/1 i 611/3 obr. 0005.

 

Uchwała 52/2023 ZO PZW Tarnów

z dnia 12.09.2023 r

UCHWAŁA NIEJAWNA

(z uwagi na ochronę danych osobowych uchwała wyłączona z publikacji)

 

Uchwała 53/2023 ZO PZW Tarnów

z dnia 02.10.2023 r

UCHWAŁA NIEJAWNA

(z uwagi na ochronę danych osobowych uchwała wyłączona z publikacji)

   Uchwała 54/2023 ZO PZW Tarnów

z dnia 02.10.2023 r

UCHWAŁA NIEJAWNA

(z uwagi na ochronę danych osobowych uchwała wyłączona z publikacji)

pdf icon Uchwała 55/2023 ZO PZW Tarnów

z dnia 02.10.2023 r

w sprawie ustalenia wysokości odpisu ze skłądki członkowskiej od 01.01.2024 r. 

pdf icon Uchwała 56/2023 ZO PZW Tarnów

z dnia 02.10.2023 r

w sprawie wprowadzenia zakazu zabierania ryb łososiowatych na wodach Okręgu Tarnowskiego 

pdf icon Uchwała 57/2023 ZO PZW Tarnów

z dnia 02.10.2023 r

w sprawie zakzu zabierania ryb z Rzeki Dunajec , miejscowość Piaski Drużków .  

pdf icon Uchwała 58/2023 ZO PZW Tarnów

z dnia 02.10.2023 r

w sprawie wysokości członkowskich składek okręgowych na ochronę i zagospodarowanie wód w roku 2024 . 

pdf icon Uchwała 59/2023 ZO PZW Tarnów

z dnia 02.10.2023 r

w sprawie ustalenia wysokości opłąty za wędkowanie dla niezrzeszonego w roku 2024 .

pdf icon  Uchwała 60/2023 ZO PZW Tarnów

z dnia 02.10.2023 r

w sprawie zatwierdzenia tabeli opłat na rok 2024 

 pdf icon  Uchwała 61/2023 ZO PZW Tarnów

z dnia 02.10.2023 r

w sprawie monitoringu na stawie Trzydniaki  S 1 i S 2 

 pdf icon

Uchwała 62/2023 ZO PZW Tarnów

z dnia 02.10.2023 r

w sprawie zatwierdzenia regulaminu połowiu na wodach otwartych - rzeki 2024

pdf icon 

Uchwała 63/2023 ZO PZW Tarnów

z dnia 02.10.2023 r

w sprawie zatwierdzenia regulaminu połowiu na zbiornikach pożwirowych  - stawy 2024

pdf icon 

Uchwała 64/2023 ZO PZW Tarnów

z dnia 02.10.2023 r

w sprawie zatwierdzenia regulaminu połowiu na zbiornikach No Kill  - Trzydniaki S 2 , Bobrowniki Wielki "Przed Wałem "2024

pdf icon 

Uchwała 65/2023 ZO PZW Tarnów

z dnia 02.10.2023 r

w sprawie refundacji kosztów dla zawodników ,drużyn biorących udział i reprezentujących Okręg PZW Tarnów na zawodach o Mistrzostwo Polski 

 

Uchwała 66/2023 ZO PZW Tarnów

z dnia 08.11.2023 r

UCHWAŁA NIEJAWNA

(z uwagi na ochronę danych osobowych uchwała wyłączona z publikacji)

pdf icon 

Uchwała 67/2023 ZO PZW Tarnów

z dnia 08.11.2023

w sprawie zaqtwierdzenia "Instrukcji gosodarski znakami wartościowymi Polskiego Związku Wędkarskiego oraz zezwoleniami wędkarskimi w Okręgu PZW Tarnów"

 

Uchwała 68/2023 ZO PZW Tarnów

z dnia 08.11.2023 r

UCHWAŁA NIEJAWNA

(z uwagi na ochronę danych osobowych uchwała wyłączona z publikacji)

 

Uchwała 69/2023 ZO PZW Tarnów

z dnia 08.11.2023 r

UCHWAŁA NIEJAWNA

(z uwagi na ochronę danych osobowych uchwała wyłączona z publikacji)

pdf icon 

Uchwała 70/2023 ZO PZW Tarnów

z dnia 08.11.2023 r

w sprawie udzielenia zgody służebności dojazdu 

 

Uchwała 71/2023 ZO PZW Tarnów

z dnia 08.11.2023 r

UCHWAŁA NIEJAWNA

(z uwagi na ochronę danych osobowych uchwała wyłączona z publikacji)

   

Uchwała 72/2023 ZO PZW Tarnów

z dnia 05.12.2023 r

UCHWAŁA NIEJAWNA

(z uwagi na ochronę danych osobowych uchwała wyłączona z publikacji)

pdf icon   

Uchwała 73/2023 ZO PZW Tarnów

z dnia 05.12.2023 r

w sprawie zatwierdzenia Preliminarza Budżetowego Okręgu PZW Tarnów na rok 2024 

   

Uchwała 74/2023 ZO PZW Tarnów

z dnia 05.12.2023 r

UCHWAŁA NIEJAWNA

(z uwagi na ochronę danych osobowych uchwała wyłączona z publikacji)

 

Uchwała 75 /2024 ZO PZW Tarnów

z dnia 28.02.2024 r

UCHWAŁA NIEJAWNA

(z uwagi na ochronę danych osobowych uchwała wyłączona z publikacji)

pdf icon

Uchwała 76 /2024 ZO PZW Tarnów

z dnia 28.02.2024 r

w sprawie uchylenia uchwały ZO PZW Tarnów nr 50/2023 z dnia 12.09.2023

 

Uchwała 77 /2024 ZO PZW Tarnów

z dnia 28.02.2024 r

UCHWAŁA NIEJAWNA

(z uwagi na ochronę danych osobowych uchwała wyłączona z publikacji)

 

Uchwała 78/2024 ZO PZW Tarnów

z dnia 28.02.2024 r

UCHWAŁA NIEJAWNA

(z uwagi na ochronę danych osobowych uchwała wyłączona z publikacji)

 

Uchwała 79/2024 ZO PZW Tarnów

z dnia 28.02.2024 r

UCHWAŁA NIEJAWNA

(z uwagi na ochronę danych osobowych uchwała wyłączona z publikacji)

pdf icon

Uchwała 80/2024 ZO PZW Tarnów

z dnia 28.2.2024 r

w sprawie zakazu wykupienia następnego zezwolenia na połów ryb w przypadku cofnięcia aktualnego zezwolenia pisemnym oświadczeniem 

 

Uchwała 81/2024 ZO PZW Tarnów

z dnia 28.02.2024 r

UCHWAŁA NIEJAWNA

(z uwagi na ochronę danych osobowych uchwała wyłączona z publikacji)

pdf icon

Uchwała 82/2024 ZO PZW Tarnów

z dnia 28.02.2024 r

w sprawie uzupełnienia zawodów Okręgowych organizowanych przez Klub Zębaty Bochnia , Bocgnia Miasto 

pdf icon

Uchwała 83/2024 ZO PZW Tarnów

z dnia 28.02.2024 r

w sprawie zgody na zakup przyczepki samochodowej Koło Bochnia Miasto